About us
          ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม สินค้าของ บริษัท จี-ไลน์ บิวดิ้ง กรุ๊ป ผู้นำเข้าและจำน่ายงานพื้นและหลังคา จากผู้ผลิตชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยสินค้ากลุ่มพื้นกระเบื้องยางจะครอบคลุมทุกชนิด, ทุกแบบ สินค้าที่จำหน่ายที่ได้รับความนิยมสูงสุด ยี่ห้อ Dynoflex, Starflex, Armstrong. Gerflor, Rococo ทั้งแบบแผ่น, แบบม้วน, ลายไม้, ลายหิน, Anti-Static

         นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตหลังคาระดับโลก Owens Corning (Asphalt Shingle) จาก USA, South Korea และ Surrey Cedar จาก Canada ให้ดูแลงานขายในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2008 พร้อมกันนี้ ทางบริษัทฯ ได้เตรียมนำเข้าหลังคา uPVC และ FeRoof ผู้ผลิตชั้นนำในหลังคา Stone Coated Roofing Sheet เพื่อรองรับสินค้าหลังคาในอนาคต

          ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงานมา บริษัทฯ ได้คัดเลือกแต่ผู้ผลิตที่มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับในตลาด ทำให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะให้นำเสนอและให้คำแนะนำในการเลือกใช้สินค้าที่ดีที่สุด เพื่อให้ตรงตามความต้องการของแต่ละโครงการ และหวังเป็นอย่างยิ่ง จะได้มีโอกาสให้บริการสำหรับโครงการของท่านต่อไป