Products
PRODUCT > กระเบื้องยาง Dynoflex
กระเบื้องยาง Dynoflex

 
    
Standard
Code : Standard

Name : Standard
Description : กระเบื้องยาง Dynoflex รุ่น Standard ขนาด 30x30 ซม.สำหรับการใช้งานทั่วไป ความหนา 1.6, 2.0, 2.5, 3.2 มม

    
Grand
Code : Grand

Name : Grand
Description : กระเบื้องยาง Dynoflex รุ่น Grand ความหนา 2.0, 2.5 มม. ให้ความรู้สึกเหมือนกระเบื้อง Granito น้ำหนักเบา ดููแลรักษาง่าย

    
Premium
Code : Premium

Name : Premium
Description : กระเบื้องยาง Dynoflex รุ่น Premium ความหนา 2.0, 2.5 มม. มีคุณสมบัติยืดหยุ้นได้ดี มีความเหนียว รับแรงกดได้มาก เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการใช้งานมาก เช่น โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า

    
Turbulance
Code : Turbulance

Name : Turbulance
Description : กระเบื้องยาง Dynoflex รุ่น Turbulence ความหนา 2.0, 2.5 มม สีและลวดลายเฉพาะตัว

    
Spot
Code : Spot

Name : Spot
Description : กระเบื้องยาง Dynoflex รุ่น Spot ความหนา 2.0, 2.5 มม.

    
Special Color
Code : SpecialColor

Name : Special Color
Description : กระเบื้องยาง Dynoflex รุ่น Special Color ความหนา 2.0, 2.5 มม สำหรับพื้นที่ที่ต้องการสีสดใส สวยงาม

    
Carpet
Code : Carpet

Name : Carpet
Description : กระเบื้องยาง Dynoflex รุ่น carpet หนา 2.0, 2.5, 3.0 มม. ลวดลายเลียนแบบพรม การทำความสะอาดและดูแลรักษาง่าย

    
Standard Roll
Code : StandardRoll

Name : Standard Roll
Description : กระเบื้องยาง Dynoflex รุ่น Stadard Roll สำหรับพื้นที่ที่ไม่ต้องการรอยต่อมาก ติดตั้งโดยวิธีการเชื่อมร้อน

    
Premium Roll
Code : PremiumRoll

Name : Premium Roll
Description : กระเบื้องยาง Dynoflex รุ่น Premium Roll มีคุณสมบัติเหนียว, ยือหยุ่นตัวได้ดี สำหรับพื้นที่ที่มีการใช้งงานมาก เช่น โรงพยาบาล สามารถปูขั้นผนังแทนบัวยางได้