Products
PRODUCT > กระเบื้องยาง Dynoflex > Premium/Turbulance
กระเบื้องยาง Dynoflex

 
    
Premium
Code : Premium

Name : Premium
Description : กระเบื้องยาง Dynoflex รุ่น Premium ความหนา 2.0, 2.5 มม. มีคุณสมบัติยืดหยุ้นได้ดี มีความเหนียว รับแรงกดได้มาก เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการใช้งานมาก เช่น โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า

    
Turbulance
Code : Turbulance

Name : Turbulance
Description : กระเบื้องยาง Dynoflex รุ่น Turbulence ความหนา 2.0, 2.5 มม สีและลวดลายเฉพาะตัว