Products
PRODUCT > กระเบื้องยาง Starflex
กระเบื้องยาง Starflex

 
    
Starflex
Code : Starflex

Name : Starflex
Description : กระเบื้องยาง Starflex รุ่น Starflor ความหนา 1.6, 2.0, 2.5, 3.2 มม เคลือบผิวหน้าด้วย PUR สำหรับอาคารทุกประเภท

    
Starflor Green
Code : StarflorGreen

Name : Starflor Green
Description : กระเบื้องยาง Starflex รุ่น Starflor Green สินค้าได้รับฉลากเขียว สำหรับอาคารที่ต้องการวัสดุรักษาสิ้งแวดล้อม

    
Excellent
Code : Excellent

Name : Excellent
Description : กระเบื้องยาง Starflex รุ่น Excellent ความหนา 2.0, 2.5,3.0 มม. สีเรียบไม่มีลวดลาย

    
Excellent Green
Code : ExcellentGreen

Name : Excellent Green
Description : กระเบื้องยาง Starflex รุ่น Excellent Green ความหนา 2.0 มม. สีเรียบไม่มีลวดลาย ได้รับการรับรองฉลากเขียว สำหรับอาคารที่ต้องการวัสดุรักษาสิ่งแวดล้อม

    
Starflor CP
Code : StarflorCP

Name : Starflor CP
Description : กระเบื้องยาง Starflex รุ่น Starflor CP รุ่นประหยัด ไม่เคลือบ PUR

    
Roll
Code : Roll

Name : Roll
Description : กระเบื้องยาง Starflex รุ่น Roll หนา 2.0 มม แบบม้วน

    
Metalic
Code : Metalic

Name : Metalic
Description : กระเบื้องยาง Starflex รุ่น Metallic หนา 2.5, 3.0 มม wear layer 0.3, 0.55 มม สีเลียนแบบหิน เพิ่มความเงาแบบ metallic ลวดลายฉพาะตัว

    
Star Collection
Code : StarCollection

Name : Star Collection
Description : กระเบื้องยาง Starflex รุ่น Star Collection หนา 2.0 มม ผิวหน้าเคลือบ PUR

    
Wood Click
Code : WoodClick

Name : Wood Click
Description : กระเบื้องยาง Starflex รุ่น Wood Click หนา 4.2 มม ติดตั้งง่ายโดยไม่ใช่้กาว ป้องกันความชื้นได้ดีกว่าแบบทากาวทั่วไป