Products
PRODUCT > กระเบื้องยาง Click Lock > กระเบื้องยาง Click Lock Dynoflex
กระเบื้องยาง Click Lock

 
    

Code : Click-Lock-Dynoflex

Name :
Description : กระเบื้องยาง Dynoflex รุ่น Click Me ความหนา 5 มม พร้อม wear layer 0.5 มม. เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ใช้งานมาก ต้องการความทนทานเป็นพิเศษ