Products
PRODUCT > กระเบื้องยาง Starflex > Excellent/Excellent Green
กระเบื้องยาง Starflex

 
    
Excellent
Code : Excellent

Name : Excellent
Description : กระเบื้องยาง Starflex รุ่น Excellent ความหนา 2.0, 2.5,3.0 มม. สีเรียบไม่มีลวดลาย

    
Excellent Green
Code : ExcellentGreen

Name : Excellent Green
Description : กระเบื้องยาง Starflex รุ่น Excellent Green ความหนา 2.0 มม. สีเรียบไม่มีลวดลาย ได้รับการรับรองฉลากเขียว สำหรับอาคารที่ต้องการวัสดุรักษาสิ่งแวดล้อม