Products
PRODUCT > กระเบื้องยาง Starflex > Starflor/Starflor Green
กระเบื้องยาง Starflex

 
    
Starflex
Code : Starflex

Name : Starflex
Description : กระเบื้องยาง Starflex รุ่น Starflor ความหนา 1.6, 2.0, 2.5, 3.2 มม เคลือบผิวหน้าด้วย PUR สำหรับอาคารทุกประเภท

    
Starflor Green
Code : StarflorGreen

Name : Starflor Green
Description : กระเบื้องยาง Starflex รุ่น Starflor Green สินค้าได้รับฉลากเขียว สำหรับอาคารที่ต้องการวัสดุรักษาสิ้งแวดล้อม